മണൽഘടികാരം
കണ്മുന്നിലുതിർന്ന് തീർന്ന്
സമയമോർമ്മിപ്പിക്കുന്ന
മണൽഘടികാരം,
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം
ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തെന്റെ പേരും
നീ നിറഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളും..


നമ്മൾ

ഏറെ നാൾ ഉള്ളിലിട്ടിട്ടും
ഒട്ടും കുതിരാതെ, അലിയാതെ
പരസ്പരം കല്ലും വെള്ളവുമായി
നമ്മൾ..
ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിലുണ്ടൊരു കടൽ !!

കല്ല് 

നാറാണത്ത്‌ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നും 
കല്ലിനു പകരം ഉരുണ്ട്‌, ഉരുണ്ടുരുണ്ട്‌
താഴെയെത്തി 
തള്ളിയിട്ട കല്ലിനെ നോക്കി 
വെറും കല്ലല്ലേയെന്നോർത്ത്‌ പുഞ്ചിരിച്ച്‌
വീണ്ടും കുന്നു കയറുന്നു ഞാൻ
മായക്കണ്ണാടി പോലൊരു ജീവിതം

പിടിവാശി കൊണ്ട്‌ വികൃതമായ,
പറഞ്ഞിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത,
തെറ്റിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത
മായക്കണ്ണാടി പോലൊരു ജീവിതം


ശരിവഴി മറുകര

കരയിലെത്തിയാൽ മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന 
രണ്ടുവഴികൾ
ഒന്ന് ശെരിയിലേക്ക്‌,
നീണ്ടകാലം പിറകെ തുഴഞ്ഞെത്തിയിട്ടും 
മുന്നിലൊരു കര കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
ശരിവഴി മറുകരയെന്ന തോന്നലിൽ
തിരിച്ചു പോകുന്നു നീ ...വാക്കറ്റം :

ഇരുട്ടും മുമ്പേ നിലാവസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു
നക്ഷത്ര തുളകളുള്ള ആകാശക്കുടയ്ക്ക്‌ കീഴെ
പകൽ മൊട്ടിട്ട ഏകാന്തതയുടെ
മണം നുകരുന്നു ഞാൻ..


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഇരുട്ടും മുമ്പേ നിലാവസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു
  നക്ഷത്ര തുളകളുള്ള ആകാശക്കുടയ്ക്ക്‌ കീഴെ
  പകൽ മൊട്ടിട്ട ഏകാന്തതയുടെ
  മണം നുകരുന്നു ഞാൻ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. പിടിവാശി കൊണ്ട്‌ വികൃതമായ,
  പറഞ്ഞിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത,
  തെറ്റിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത
  മായക്കണ്ണാടി പോലൊരു ജീവിതം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍