ആകാശക്കാഴ്ച
  
ആദ്യം ഒരു വലിയ മതിലു കെട്ടണം.
കുറഞ്ഞത്‌ മൂന്നാളുടെ ഉയരം വേണം, മതിലിനു
മുകളില്‍ കമ്പി വേലി കെട്ടി, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത്
കുപ്പിച്ചില്ല് വിതറണം..
'ആന വലിച്ചാല്‍ തുറക്കാത്ത' ഇരുമ്പ് ഗേറ്റില്‍
'അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നവര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും'
എന്ന ബോര്‍ഡു വെക്കണം...
എന്നിട്ട് വേണം ,

നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് മലര്‍ന്നു കിടന്നു എന്‍റെ മാത്രം
ആകാശം നോക്കാന്‍ ....പിന്കുറിപ്പ് :

വഴിയരികിലെ വളവില്‍ ചിരിച്ചു
നില്‍ക്കുന്ന പ്രണയമേ
നിന്റെ പേരും നാളും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും
വയസ്സറിയണം, മൂപ്പെത്താത്ത എല്ലുകള്‍ക്കുള്ള
ഡിമാണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ...

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍