വേരുകളിപ്പോഴും


നാളുകളിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും
നീ മുറിഞ്ഞു പോയതറിയാതെ
വേരുകളിപ്പോഴും...
നിന്റെയോർമ്മകളാൽ,
സ്നേഹത്താലെന്നെയൂട്ടുന്നു.നവമ്പറിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ

നമ്മളു മറന്നാലും,
തലയ്ക്കു മുകളിൽ
ചിരിച്ചുദിച്ചു നിന്ന്
ഓർമ്മകളിലേക്ക്‌ വഴി കാട്ടുന്നു
നവമ്പറിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ..


നിന്റെ പേര്‌

എഴുതി തീരാനായ പുസ്തകത്തിലെ
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പേജിലായിരുന്നു നിന്റെ പേര്‌
ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ഇനിയൊരു പ്രണയത്തെ എഴുതി ചേർക്കാൻ വേറെയിടമില്ല

മുറിവുണക്കം 

ഓർക്കാപ്പുറത്ത്‌
വാക്കേറു കൊണ്ടേറ്റ മുറിവിനെ
ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ എങ്ങനെയുണക്കാൻ


വാക്കറ്റം :

"എന്നിട്ട്‌ ?"
"എന്നിട്ടെന്താ ?"
"എന്തോ പറയാനില്ലേ?"
" ഞാനത്‌ പറഞ്ഞ്‌ തീർന്നല്ലോ..!"

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍