നിന്റെയോർമ്മകളുടെ നനഞ്ഞ കുട

ഉപഗ്രഹം 

























ജീവിതത്തിൽ നിന്നും 
തെറിച്ചു പോയിട്ടും,
ഓർമ്മകളുടെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ 
നിനക്ക്‌ ചുറ്റും 
ഞാനിങ്ങനെ




നിന്റെയോർമ്മകളുടെ നനഞ്ഞ കുട



മഴയൊഴിഞ്ഞ നേരങ്ങളിലെല്ലാം 
ചൂടാനെടുക്കുന്ന കുടകളത്രയും
വെച്ച്‌ മറക്കാറല്ലേ പതിവ്‌? 
അതിനായി കൊണ്ട്‌ നടന്നിട്ടും
ഏതാൾക്കൂട്ടത്തിലും 
ഓർമ്മയോടെ കൂടെയിറങ്ങുന്നു,
പ്രണയം പെയ്തു തീർന്നിട്ടും
നിന്റെയോർമ്മകളുടെ നനഞ്ഞ കുട..!!



കൂട്‌.

ചിറകുകൾക്ക്‌ ബലം വരുന്നതു
വരെയുള്ള അഭയ കേന്ദ്രമാണ്‌ കൂട്‌.
പറന്നു പോകും മുമ്പേ
നീ കൊഴിച്ചിട്ട തൂവലുകളിൽ,
നിന്നെയോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ടതിപ്പോഴും.. !



ഒറ്റ 


ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും
നീ മാത്രമിറങ്ങി പോകുന്നു..
നോക്കി നിൽക്കെ പേരറിയാത്ത ഭൂഖണ്‌ഡത്തിൽ
ഞാനൊറ്റയാകുന്നു.




ഇന്നലെകൾ 

ഓർക്കുന്നുവോ,
പിടഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും
നിന്റെയാകാശത്തിൽ
മഴവില്ലു തീർത്ത ഇന്നലെകളെ..!



വാക്കറ്റം :

ഇത്തിരിയെങ്കിലും
നിറഞ്ഞിരുന്ന
തേൻ തുള്ളി മധുരം നുണഞ്ഞ്‌
വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ലേ നീ 

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍