വഴികളിലുള്ളത് !!
നേരത്തെ ഉണരുന്ന രാവിലെകളില്‍,
നിന്നെ എനിക്ക്  സമ്മാനിക്കാനല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ
മറ്റെന്തിനാണ് വിട്ടിനടുത്തെ ഇടവഴിയില്‍
ഇലഞ്ഞിയും മുല്ലയും പൂക്കുന്നത് ?

   ഒരൊറ്റയുമ്മ കൊണ്ട് നിന്റെ പിണക്കം
   മാറ്റാനല്ലെങ്കില്‍  പിന്നെയെന്തിനാണ്
   കാവിനുള്ളിലെ വഴിയില്‍ ഇത്ര ഇരുട്ട് ?

കൈകോര്‍ത്തു പിടിച്ചു തോളുരുമ്മി
നടക്കാനല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെയെന്തിനാണ്
കുന്നിന്‍ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒറ്റയടിപ്പാത ?

   ഒരു സൈക്കിളില്‍ ഒരു വലിയ മഴ
   ഒരുമിച്ചു നനയാനല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ
   പാടത്തിനെന്തിനാണീ ഒറ്റ വരമ്പ് ?ടവഴി റോഡാകുമ്പോഴും
കാവ് പാര്‍ക്ക് ആകുമ്പോഴും
വയല് വീടാകുമ്പോഴും
സങ്കടം തോന്നുന്നത്
പ്രകൃതി സ്നേഹി ആയതു കൊണ്ടല്ല ,
ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നെ മറന്നു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ..


പിന്കുറിപ്പ് :
നേരായ വഴിയിലൂടെ ഒരിക്കല്‍ പോലും വരാത്തത് കൊണ്ട്
നിന്നിലേക്കുള്ള  ഓരോ കുറുക്കു വഴിയും
എനിക്ക് മന പാഠമാണ് !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍