കാത്തിരിപ്പ്

അനങ്ങാതിരുന്നാലും തുള്ളികളുറ്റി കലങ്ങിതന്നെയിരിക്കുന്നു,
വറ്റി തീരും വരെ ജീവിതം..!!
നീരൊഴുക്കു നിലക്കും മുന്നേ ഒഴുക്കിലേക്കെത്തണം
നീ വരുമെന്നെത്ര കാലം തങ്ങി തടഞ്ഞു 
കാത്തിരിക്കും ?

മുറിവുണക്കത്തിന്റെ ഒറ്റമൂലി


വേനലിലെ ഇലകൊഴിച്ചലല്ലായിരുന്നു,
പണ്ടേക്കുപണ്ടേ വേരുണങ്ങിയിരിക്കണം,
അല്ലെങ്കിലിത്ര പെട്ടെന്നെങ്ങനെ
മുറിഞ്ഞു പോകാനാണ്‌..
നിന്റെയോർമ്മകളുടെ
കുഴിയാനക്കുഴിക്ക്‌ പുറത്താണ്‌
മുറിവുണക്കത്തിന്റെ ഒറ്റമൂലി..

നിലച്ചു പോയ ഒഴുക്ക് 

കാത്തിരുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയപ്പോഴാണ്‌
ജീവിതത്തിലേക്കെടുത്ത്‌ ചാടുന്നത്‌
മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ പുഴയിലെ
നിലച്ചു പോയ ഒഴുക്കിലേക്ക്‌..വാക്കറ്റം : 
മുറിഞ്ഞു പോയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
നീ നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്കെത്തി നോക്കുന്നു ഓർമ്മകൾ
ഞാനിരുന്ന തണലു മാഞ്ഞ്‌ വെയിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ തിളക്കം

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. അനങ്ങാതിരുന്നാലും തുള്ളികളുറ്റി കലങ്ങിതന്നെയിരിക്കുന്നു,
  വറ്റി തീരും വരെ ജീവിതം..!!
  നീരൊഴുക്കു നിലക്കും മുന്നേ ഒഴുക്കിലേക്കെത്തണം
  നീ വരുമെന്നെത്ര കാലം തങ്ങി തടഞ്ഞു
  കാത്തിരിക്കും ?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മുറിഞ്ഞു പോയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
  നീ നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്കെത്തി നോക്കുന്നു ഓർമ്മകൾ
  ഞാനിരുന്ന തണലു മാഞ്ഞ്‌ വെയിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ തിളക്കം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. കാത്തിരുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയപ്പോഴാണ്‌
  ജീവിതത്തിലേക്കെടുത്ത്‌ ചാടുന്നത്‌
  മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ പുഴയിലെ
  നിലച്ചു പോയ ഒഴുക്കിലേക്ക്‌..
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍