മഴ - ആശ , നിരാശ

 നിരാശപുതുമഴയ്ക്ക്
 നാമൊരുമിച്ചു  ഒഴുക്കി  വിട്ട
കടലാസു തോണിയെ
രാമേട്ടന്റെ പറമ്പിലെ പൊട്ട കിണറ്റില്‍
 കുളയട്ടകള്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടത്തുന്നു.
വല്ലാതെ പഴകി പോയതിനാല്‍ സ്വപ്നങ്ങളെ
തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റുന്നില്ലത്രേ...!!
ആശമഴ തുടങ്ങി നാളിത്രയായിട്ടും
മെലിയാനുള്ള ബെല്‍റ്റിന്റെ പരസ്യം തന്നെ
ഇപ്പോഴും ...
മരുന്ന് കഞ്ഞിയുടെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് വേണം
തടിയൊന്നുഷാറാക്കാന്‍...പിന്‍കുറിപ്പ്‌ :


നിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ മഴ പെയ്ത്തിന്റെ
ഇടയില്‍ ചിരിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന വെയില്‍ത്തുള്ളി ..!!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍