ഇഷ്ടം

ചായം തേക്കാത്ത കൈവിരലുകളുടെ
മനോഹാരിത കണ്ടപ്പോഴാണ്‌
നിലാവിനേക്കാള്‍ നേര്‍ത്ത
എന്‍റെ ഹൃദയം നിനക്ക് തന്നത്
എന്നിട്ടും
നഖ മുനകളുടെ മൂര്‍ച്ച പരിശോധിക്കനാണല്ലോ
നീയിഷ്ടപ്പെടത്‌....

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍