ഒരുമക്ലാസ് മുറിയിൽ
ഞാൻ ആകാശത്തെയും
നീ മഴവില്ലിനെയും
വരയ്ച്ചതോർക്കുന്നു
ചേർത്ത് വെച്ചാലും
നക്ഷത്രങ്ങൾ ക്കൊപ്പം
മഴവില്ല് ചേരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതും


 
 ഒരുമ 

മണലിൽ
ഉപ്പുകാറ്റേറ്റ് വെയിലിലുണങ്ങുന്നുണ്ട്
കടലിറക്കത്തിൽ
ബാക്കിയായതത്രയും ,
തമ്മിൽ ലയിക്കാതെ
ഒന്നിച്ചിരുന്ന്
കാലമെത്ര കടന്നു പോയി ! 


#ഏകാന്തത
ഒരേറു കൊണ്ട് തകർന്നു പോകേണ്ടതിനെയാണ്
ആഴ്ചകളോളം അടയിരുത്തി
വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത്. !   നമ്മൾ

ഇരുട്ടിൽ
അധിക നേരം ഒളിച്ചിരിക്കാനാകില്ല
നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്.
നിലാവ് വീണു പോകും
മുമ്പേ
കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും
നമ്മൾ.!
വാക്കറ്റം :
അകലേക്ക്
പറിച്ചു നടുമ്പോൾ
മുറിഞ്ഞു ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്
പലപ്പോഴായി
ആഴം തൊട്ടറിഞ്ഞ
വേരുകൾ
 

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. അകലേക്ക്
  പറിച്ചു നടുമ്പോൾ
  മുറിഞ്ഞു ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്
  പലപ്പോഴായി
  ആഴം തൊട്ടറിഞ്ഞ
  വേരുകൾ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. അകലേക്ക്
  പറിച്ചു നടുമ്പോൾ
  മുറിഞ്ഞു ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്
  പലപ്പോഴായി
  ആഴം തൊട്ടറിഞ്ഞ
  വേരുകൾ ആശംസകൾ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഒരേറു കൊണ്ട് തകർന്നു പോകേണ്ടതിനെയാണ്
  ആഴ്ചകളോളം അടയിരുത്തി
  വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത്. !

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍