രാഷ്ട്രമനുഷ്യൻ

മടുപ്പ് 


മടുപ്പൊരു ചാവ് കടലാണ്
മുക്കി കൊല്ലാതെ
കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാതെ
കിടത്തും.
സ്വന്തമായൊരു ലോകം ചുമലിലുള്ളത്
കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പോകാനൊരു
തിരക്കുമില്ലാത്തത് എന്നു വഴിയേ പോകുന്ന
ആമ വരെ കളിയാക്കും..

 ദലമർമ്മരമല്ല
മരച്ചുവട്ടിൽ നട്ടുച്ചകളിൽ ചെവിയോർത്താൽ കേൾക്കുന്നത്
ദലമർമ്മരമല്ല,
ഒറ്റയാകുമ്പോൾ കഥകളെ ഓർത്തെടുത്ത് പിറുപിറുക്കുന്നതാണ്.
കൂടുവെക്കാതെ,
ചില്ലകളിൽ ചിറകൊതുക്കിയ
ദേശാടനക്കിളികൾ
പറഞ്ഞു പോയവ.


രാഷ്ട്രമനുഷ്യൻ 
രാഷ്ട്രമനുഷ്യൻ എന്നത് ആരുടെ ചിന്തയാണ്
ഒറ്റവെട്ടിനു രണ്ടായി മുറിക്കപ്പെട്ട
തലയെ കശ്മീർ എന്നും
ചേർത്തു പിടിക്കാൻ നീട്ടിയപ്പോൾ
വിലങ്ങു വെച്ച കൈകളെ ആസാം എന്നും
ജയ്‌ശ്രീറാം പറഞ്ഞു നെഞ്ചു തുളച്ചതിനെ
ഡല്ഹിയെന്നും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു
ചിത്രവധത്തിനു മതങ്ങളോളം പഴക്കം.

 ചൂണ്ട 
എത്രയാഴത്തിലായാലും
ഓർമകളെ കോർത്തെറിയുന്ന
ചൂണ്ടലിൽ കൊത്തുക തന്നെ ചെയ്യും.
വലിച്ചിടുന്നത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ
പിടയുന്ന ലോകത്തിലേക്കെന്നറിഞ്ഞാലും..

 വാക്കറ്റം :
തമ്മിൽ പരിചയമുള്ള
അവസാനത്തെയാളും
വന്നു ചോദിക്കും.
ഉത്തരത്തെ
ജീവിതമെന്നോ പ്രതീക്ഷയെന്നോ
അടയാളപ്പെടുത്തും.

 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. തമ്മിൽ പരിചയമുള്ള
  അവസാനത്തെയാളും
  വന്നു ചോദിക്കും.
  ഉത്തരത്തെ
  ജീവിതമെന്നോ പ്രതീക്ഷയെന്നോ
  അടയാളപ്പെടുത്തും.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വിലങ്ങു വെച്ച കൈകളെ ആസാം എന്നും
  ജയ്‌ശ്രീറാം പറഞ്ഞു നെഞ്ചു തുളച്ചതിനെ
  ഡല്ഹിയെന്നും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു
  ചിത്രവധത്തിനു മതങ്ങളോളം പഴക്കം.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍