പ്രണയത്തിന്റെ ചൂണ്ട്‌ വിരല്‍


മതിലുകൾഒരു തള്ളിനു തകരാത്ത 
മുമ്പെങ്ങോ 
ഉയർത്തി കെട്ടിയ മതിലുകൾ..
വിള്ളലുകളിൽ കാത്തിരുന്നൊരു 
വിത്ത്‌ വളർന്ന് പൂക്കുന്നു..!!
അച്ചടക്കം 
വളഞ്ഞു പോകാത്ത ജീവിതം
വളർച്ചയുടെ അച്ചടക്കമെത്രെ..
ഏറെ നിവർന്ന് പോയതിനാൽ
ചോദ്യചിഹ്നമായി
എളുപ്പത്തിലൊടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു
എന്റെ ജീവിതം..!!പ്രണയ വരള്‍ച്ച സ്നേഹ നദിയുടെ
ഒഴുക്കിലേക്ക്‌ ചാടിയിറങ്ങി
തലകുത്തി മറിഞ്ഞ പ്രണയകാലത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു,
ഒരോ തവണ ചുണ്ട്‌ നനയ്ക്കാൻ തുറന്നെടുക്കുമ്പോഴും..!


പ്രണയത്തിന്റെ ചൂണ്ട്‌ വിരല്‍ പ്രണയത്തിന്റെ ചൂണ്ട്‌ വിരലാണ്‌
കൂട്ടത്തിലെ ഒറ്റ..
മഹാമൗനത്തിന്റെ ഉൾക്കടൽ നീന്തി,
തീരത്ത്‌ വാക്കുകളുടെ തിരമാലകൾ തീർക്കുന്നു നാം..
ജീവിത വൃത്തം അകന്നു പോകുന്നത്ര അടുക്കാൻ
ആക്കം കൂട്ടുന്ന റബ്ബർ ബാന്റിന്റെ
മുറിഞ്ഞു പോയ രണ്ടറ്റങ്ങൾ..
ഓർക്കുന്നുവോ നാം ചേർന്നിരുന്ന ജീവിത'വൃത്ത' കാലത്തെ...!!വാക്കറ്റം :

വിഷാദത്തിന്റെ വേനൽപ്പെയ്ത്തിൽ,
കുടക്കീഴിൽ നമ്മളൊത്തു ചിരിച്ച,
പ്രണയകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പോലും
നനഞ്ഞലിഞ്ഞു തീരുന്നു.. !!

പ്രണയ നിലാവ്‌


ഓര്‍മ്മ ചുമരു ചാരി നിന്ന്
ഓരോ മഴക്കൂറ്റിനും
ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ടാവണം
നമ്മുടെ പ്രണയ'കാലവർഷ'ത്തെ

കയ്യെത്തുന്നില്ലല്ലോ നിന്നെ
പകലു പോലെ 
പ്രണയ നിലാവ്‌ പരന്നിട്ടും
കയ്യെത്തുന്നില്ലല്ലോ
നിന്നെ..!!

ഓർമ്മകളുടെ ബാലൻസ്‌ഒരു നിലം പൊത്തലിനുടഞ്ഞു പോകുന്ന 
ചില്ലു പാത്രങ്ങളിലാണത്രെ സ്വപ്നങ്ങൾ
ഉയർച്ച താഴ്ചകളില്ലാത്ത ഇന്നലെകൾ കഴിഞ്ഞ്‌
ഒറ്റ നൂൽപാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ
നിന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ബാലൻസ്‌.. !!

ഇലഞ്ഞരമ്പുകൾ
ഇലഞ്ഞരമ്പുകൾ,
മരത്തിന്റെ കൈരേഖകൾ..
എത്രയെത്ര
കിളികളും പൂമ്പാറ്റകളും 
എന്നെന്നും ഒരുമിച്ചെന്ന് ഫലം പറഞ്ഞ രേഖകളാണ്‌
 ഇലയ്ക്കൊപ്പം
ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞു തീരുന്നത്‌.. !!


വാക്കറ്റം :

നീ തകർത്തു പോയിട്ടും 
അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു, 
 നിനക്ക്‌ വിരിച്ച വലയ്ക്ക്‌ മുകളിലെ 
പൊങ്ങു പൊന്തുകൾക്കൊപ്പം ഞാനും..


മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍