പ്രതീക്ഷ


നിന്റെ പ്രണയത്തിനു
പുതിയ ബ്ലേഡിന്റെ മൂര്ച്ചയുണ്ടാകുമ്പോള്‍
അസ്ഥികള്‍ ഉള്ളത്  ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ..!!
മുറിയുന്നത്‌ , തൊലിപ്പുറം പോലുമറിയാതെ
രക്തക്കുഴലുകളെയും പേശികളെയും  മുറിച്ച്,
ആഴത്തിലേക്കിറങ്ങി; വെളുത്ത
അസ്ഥി തുളക്കാന്‍ കഴിയാതെ ,
പല്ല് കൊടുന്ന രീതിയില്‍ 
പോറലുകള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍
അസ്ഥികള്‍ ഉള്ളത് ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് .!!!
അതും മുറിച്ചു ഒരു സായന്തന കാറ്റ് പോലെ
ഇറങ്ങി പോവില്ലല്ലോ നീ....!!!

പിന്കുറിപ്പ് :

നെറ്റിയിലും മാറത്തും കൈവെള്ളകളിലും 
ചെറു തുള്ളികള്‍ കൊണ്ട് ഉമ്മ വെക്കുകയും,
ആയിരം കൈകളെറിഞ്ഞു വാരി പുണരുകയും,
ഒടുവില്‍ ഓര്‍മയുടെ 
ഒരു നനുത്ത സ്പര്‍ശം മാത്രം ബാക്കിയാക്കി 
അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍,
കൂട്ടുകാരീ.... 
നീ മഴയല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെയെന്താണ് ?

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍