ഇന്ത്യ കാർഷിക രാജ്യമാണ്..!

വിത്തിട്ടത് മുളച്ചു പാകമായാൽ,
പറിച്ചു നട്ട് ശീലമുള്ള നാട്ടിൽ,
പല നൂറ്റാണ്ടു കാലം,
കഥകളിൽ മൂപ്പെത്തിയ
രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും മറ്റുള്ളവരെയും

ചരിത്രത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടുന്നുണ്ട്, ചിലർ.
അഞ്ചു വർഷത്തിനപ്പുറവും
നീളുന്ന നല്ല വിള കിട്ടാൻ..
ഇന്ത്യ കാർഷിക രാജ്യമാണ്..!
 മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്

തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണ്..
ഓ,
സാരമില്ലെന്നേ,
ഓർത്തു നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ
അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം കെട്ടുമല്ലോ..

പെട്രോളിനും ഗ്യാസിനും
അരിക്കും പച്ചക്കറിക്കും തീവിലയായി
കണ്ണു തുറന്നൊന്നു നോക്കിയേ
ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയല്ലൊ
മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്.. ഓർമകളുടെ മഞ്ചാടി മണികൾ. 
 
നാളുകളെടുത്ത്
നിറമില്ലാത്ത ചില്ലു ഭരണിക്കകത്ത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചതാണ്.
സോറി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോയാലും
എവിടൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും
അബദ്ധത്തിലെങ്കിലും,
നീ തട്ടി തൂവിയ ഓർമകളുടെ മഞ്ചാടി മണികൾ. 
 വാക്കറ്റം :

 രക്ഷപ്പെട്ടു പോകലെളുപ്പമല്ല,
എഴുതി നോക്കിയാലറിയാം
തൂക്കുകയർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന
വാക്കാണ്
മടുപ്പ് !!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. രക്ഷപ്പെട്ടു പോകലെളുപ്പമല്ല,
  എഴുതി നോക്കിയാലറിയാം
  തൂക്കുകയർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന
  വാക്കാണ്
  മടുപ്പ് !!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്
  സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണ്..
  ഓ,
  സാരമില്ലെന്നേ,
  ഓർത്തു നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ
  അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം കെട്ടുമല്ലോ..
  പെട്രോളിനും ഗ്യാസിനും
  അരിക്കും പച്ചക്കറിക്കും തീവിലയായി
  കണ്ണു തുറന്നൊന്നു നോക്കിയേ
  ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയല്ലൊ
  മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍