നാറാണത്ത്‌ ചിന്തകള്‍

പുനര്‍ജനി

 നീ തന്ന, ആ പഴയ ഗ്രീറ്റിംഗ്  കാര്‍ഡ്
ഇന്നലെ വീണ്ടും തുറന്നപ്പോള്‍,
അതിനുള്ളില്‍ നിന്നും രണ്ടു കുഞ്ഞുറുമ്പുകള്‍
വന്നു കൈവിരലില്‍ തൊട്ടു;
ചിതയിലെരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക്
തിരിച്ചു വരാനാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു...

കൊതുക് ബാറ്റ്


ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തു ചിന്തകള്‍
നിന്നെ ചുറ്റി പറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍,
മെല്ലെയൊന്നു വീശിയാല്‍ മതി
ഓരോ സ്വപ്നവും നൂറായി
പൊട്ടി തെറിച്ചു ഇല്ലാതാകും..

സൈക്കിളോട്ടം


ടോര്‍ച്ചു വെളിച്ചത്തില്‍
സൈക്കിളോടിക്കുന്നത് പോലെയാണ്
നിന്റെ പ്രണയം,
ദൂരെ വെളിച്ചംകണ്ട് ഒരുങ്ങി നില്‍ക്കുമ്പോഴേക്കും
എന്നെയും കടന്നു അടുത്ത തെരുവിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും..
 
പിന്കുറിപ്പ് :
പാതിയില്‍ മുറിഞ്ഞ
ഇന്നലത്തെ സ്വപ്നത്തില്‍ നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു,
 മഴ നനഞ്ഞ വയല്‍ വരമ്പിലൂടെയുള്ള
അറ്റമില്ലാത്ത യാത്രയില്‍....!!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍