എഴുത്ത്

നല്ല വെളുത്ത കടലാസില്‍


കറുപ്പായും പച്ചയായും നീലിച്ചും ചുവന്നുംപല നിറത്തില്‍ ;

വൃത്തത്തിലും ചതുരത്തിലും

തലങ്ങനെ വിലങ്ങനേയും

നീട്ടിയും കുറുക്കിയും പലതവണ

എഴുതി നിറച്ചു.

എന്നിട്ടും വായിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍

തെളിയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലത്രേ .....!!!പിന്‍ കുറിപ്പ് :
ഈ ലോകത്ത് നിന്നും ഞാനൊഴിച്ച്‌ എല്ലാവരും  
അപ്രത്യക്ഷരാകണം കാരണം തനിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്    
ഞാന്‍ നിന്നെ ഓര്‍ക്കുന്നത്

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍