ഉരുള്‍ പൊട്ടല്‍


നിന്നോട് പറയാന്‍ ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന പ്രണയം
എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
വായു കടക്കാന്‍ ചെറിയൊരു ദ്വാരമിട്ടത് ...
ഇന്ന് കടമെടുത്ത ധൈര്യവുമായി വന്നപ്പോഴേക്കും
പറയാന്‍ ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല
എല്ലാം ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ.......

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍