ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിലെ മതിലുകൾ


കൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്നെയുള്ളൂ,
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം
ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിലെ മതിലുകൾ.
അതിനുമകത്താണല്ലോ ജീവിതം.  ഒറ്റയാൾ നടത്തങ്ങൾ


കരുതലുകളില്ലാത്ത
ഒറ്റയാൾ നടത്തങ്ങൾ,
പകുത്തു നൽകാമെന്ന
മനസ്സുറപ്പ്‌ മാത്രം


 വേരുറച്ച് തണല് ചൊരിയുന്നുണ്ടിപ്പോൾ 

ഒന്ന് നിൽക്കൂ, ഇതിന് ശേഷമെന്നൊരു
വാക്ക് കേട്ടിരിപ്പാണ്
വേരുറച്ച് തണല് ചൊരിയുന്നുണ്ടിപ്പോൾ !


അങ്ങനെയിരിക്കെ 


അങ്ങനെയിരിക്കെ
ആരുമില്ലെന്നോർക്കും
മുറിഞ്ഞു വീണിട്ടും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
നിന്നെ കണ്ട്
അൽഭുതപ്പെടും !  കാഴ്ച 
 

ഓരോ പകലിലും
വെളിച്ചം വിളിച്ചു കാട്ടാറുണ്ട്
മുറിഞ്ഞു പോയതിന്റെ അടയാളങ്ങളെ..
പുതു മുകുളത്തിന്‌
വരും വസന്തത്തിലേക്ക്‌ മാറ്റി വെച്ചതെന്ന്
വെറുതെ നിശ്വസിക്കും.


 വാക്കറ്റം :

ചുട്ടു പൊള്ളിക്കുകയാണ്
ആൾതിരക്ക്‌ കുറഞ്ഞ
ജീവിതത്തിന്റെ നട്ടുച്ചകൾ

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ചുട്ടു പൊള്ളിക്കുകയാണ്
  ആൾതിരക്ക്‌ കുറഞ്ഞ
  ജീവിതത്തിന്റെ നട്ടുച്ചകൾ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്നെയുള്ളൂ,
  സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം
  ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിലെ മതിലുകൾ.
  അതിനുമകത്താണല്ലോ ജീവിതം...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍