രണ്ടു കുറിപ്പുകള്‍

പച്ച മധുരാ, കപ്പേ, ചെനയാ,

പച്ച മധുരാ, കപ്പേ, ചെനയാ,
ഊമ്പിക്കുടിയാ, ഗോമാവേ...
നിങ്ങളുടെയെല്ലാം മാങ്ങ മണം ആണത്രേ
ഈ വേനല്‍ കാല നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ !!!


പൂട്ടും താക്കോലും

ഏതു ,
പാതി രാത്രിയിലോ
നടുച്ചയ്ക്കോ വന്നാലും
താക്കോലിട്ടു നന്നായൊന്നു
തിരിച്ചാല്‍ , ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ
തുറന്നു കൊടുക്കണം എല്ലാം ...

വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞു
തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും
അകത്തെ കുറിച്ച് പുറത്ത് അറിയിക്കാതെ
പൂട്ടി വെക്കണം എല്ലാം ...പിന്കുറിപ്പ് :
രക്തത്തെയും വിയര്‍പ്പിനെയും
നന്നായറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിനെ അറിയാതിരുന്ന
കൂട്ടുകാരീ
വെറുതെയല്ലല്ലോ നിന്നെ തൂവാല എന്ന് വിളിക്കുന്നെ !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍