ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടി

ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടി
സ്വന്തം ആകാശത്തെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും
വരയ്ക്കുന്നു
കാൻവാസിലേക്ക് അവളെത്തന്നെ പകർത്തി വെക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ പെണ്കുട്ടി
ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നോർത്തു,
ഏകാന്തതയെ പറ്റി
കവിതയെഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു.സ്വപ്നങ്ങൾ


ഇതളു കൊഴിഞ്ഞു വീണാലും
തലയിലേറ്റി നടക്കാൻ പാകത്തിൽ
ചില
സ്വപ്നങ്ങൾ.. 
തോറ്റു മാറാതെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന കയ്യുകൾ..മൂർച്ചഒറ്റ 
വാക്കിന്റെ 
മൂർച്ചയ്ക്ക്
ഒരായുസ്സ് 
കൂർപ്പിച്ചു
തീരുന്നു

ഒറ്റയെന്നോ ആദ്യത്തെ യെന്നോ


"1"
എന്നെഴുതിയതിനെ
ഒറ്റയെന്നോ ആദ്യത്തെ യെന്നോ ഓർത്തു പോകുക ?
ഉള്ളിലൊറ്റയെന്ന് അലറുമ്പോഴും
പുറത്ത് ആദ്യത്തെയെന്നു പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നു. !
വാക്കറ്റം :


ചുണ്ടു ചേർത്ത-
യിത്തിരി ഉമിനീരിൽ
കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള
മുറിവുകള് തന്നെയാണ്
തടവി വലുതാക്കി 
നമ്മെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതും.

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടി
  സ്വന്തം ആകാശത്തെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും
  വരയ്ക്കുന്നു
  കാൻവാസിലേക്ക് അവളെത്തന്നെ പകർത്തി വെക്കുന്നു.

  ചിത്രത്തിലെ പെണ്കുട്ടി
  ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നോർത്തു,
  ഏകാന്തതയെ പറ്റി
  കവിതയെഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഇതളു കൊഴിഞ്ഞു വീണാലും
  തലയിലേറ്റി നടക്കാൻ പാകത്തിൽ
  ചില സ്വപ്നങ്ങൾ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഒറ്റ
  വാക്കിന്റെ
  മൂർച്ചയ്ക്ക്
  ഒരായുസ്സ്
  കൂർപ്പിച്ചു
  തീരുന്നു
  ആശംസകൾ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍