പൊതുവേ

 മഴ  
രാത്രി പുലരുവോളം ആര്‍ത്തലച്ചു പെയ്താലും
അറിയാറില്ല;
രാവിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മരം പെയ്താല്‍ പോലും
നന്നായി നനയുന്നിണ്ടിപ്പോള്‍...!!!


പേടി


 ഇത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും നിന്നെ
തിരിച്ചൊന്നു കടിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തത്
നിന്നെ പേടിയായത് കൊണ്ടല്ല ;
ഇവിടെ നിന്നും അനങ്ങിയാല്‍ ചൂടും തണുപ്പും
വിശപ്പും കാഴ്ചയുമില്ലാത്ത ഈ ലോകം നഷ്ടപ്പെടും
എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്...
പിന്കുറിപ്പ് :

എന്നില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ ഈ ഇടവഴി
നിന്നെ തിരിച്ചു തരില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും
ഈ വഴിയെത്തുമ്പോള്‍ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം കൂടാറുണ്ട്
വെറുതെ ....

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍