ആനുകാലികം

പുനരുദ്ധാരണം
വായു കടക്കാത്ത
വാര്‍പ്പ് മുറിക്കകത്ത്
ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ടാവണം
ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് ...

രൂപാന്തരണം


സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആമയായി മാറാനാണെനിക്കിഷ്ടം...
ഓട്ട മത്സരത്തില്‍ മുയലിനെ തോല്‍പ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ല !
പുറം ലോകത്തെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ
കൈയും തലയും പരമാവധി ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു
അങ്ങനെ കിടക്കാലോ..?!!


പിന്കുറിപ്പ് :
നിന്നെ കാത്തു നിന്ന വഴിയിലെ
കരിയിലകളെ പോലും ചിതലരിച്ചു തുടങ്ങി
വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു ചുംബനം
ഒന്നിനും തികയാതെ വന്നേക്കും ...

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍