മടുപ്പ്


മടുപ്പ്
 പറയാതെ അറിയേണ്ടതും
പറഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തതും കൂടി
ഒരു പുഴ തീർത്തിട്ടുണ്ട്‌,
മടുപ്പിന്റെ, വീതി കൂടി വരുന്ന
ഒഴുക്ക്‌ കുറഞ്ഞൊരു പുഴ

 വികർഷണം‬
ഏറെ അടുത്തപ്പോഴെങ്ങനെയോ
തിരിഞ്ഞു പോയതാകണം
അടുത്തെത്തുമ്പോഴെന്നും
അകന്നു പോകാൻ

വാക്കറ്റം :
മുറുകെ പിടിക്കുന്തോറും
വിരൽ വിടവിലൂടെ
ഊർന്നിറങ്ങി പോകുന്ന
മണൽ കയ്യുകൾ.. 

മഞ്ഞു വീഴ്ച


 മഞ്ഞു വീഴ്ച
മഞ്ഞു വീഴ്ചയാണ്‌ ,
കനലുകൾ ചാരപ്പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ക്‌
മുഖം പൂഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു...
 പ്രണയം വിറങ്ങലിച്ച്‌
മരിച്ച്‌ പോയിട്ടുണ്ടാവണം.

ജീവിതം
തുലാസിലല്ല
തുലാസാണ്‌ ജീവിതം
കനം കൊണ്ട വാക്കിനു
താണു കൊടുക്കേണ്ടവൻ..

വാക്കറ്റം :
കനലെരിഞ്ഞു തീർന്നിട്ടും
മണൽച്ചൂട്‌ കൊണ്ടൊരു
മഞ്ഞുരുക്കം..

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍