മരം. അതെ വെറും മരം..!!
നിഴലിൽ,
ഉടൽ നിറയെ ഉമ്മകളുമായി
വസന്തം പൊതിയുന്നു..
ഇലകൊഴിച്ചിട്ട ഓർമ്മയിൽ നിന്നും മരം ഉണരുന്നില്ല..
വസന്തം തിരിച്ചു നടന്നു
മരം. അതെ വെറും മരം..!!


ദേശാടനക്കിളി

ദേശാടനക്കിളി,
പറന്ന് നീങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക്‌ 
മറന്ന് പോയതാകണം,
പഴയ കൂട്‌ കാത്തിരിക്കുന്നു. !
വാക്കറ്റം :

നമുക്കിടയിലെ കടൽ.. 
കുടിച്ച്‌ വറ്റിക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ,
ഇന്നത്‌ മുങ്ങിച്ചാവാനുള്ളത്രയും... 

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍