പരിഭവം

പരിഭവം

അന്നൊക്കെ എന്നും കാണാത്തതിനാലയിരുന്നു
പരിഭവം,
പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തു കാണാത്തതിലായി.
ഇന്നലെ 
കണ്ണിനടുത്തായതു കൊണ്ട്‌ വ്യ്ക്തമാകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു.
ഇന്ന് കണ്ണിലെ കരടായി ഞാനെന്ന് ..!!


വേലിയിറക്കം 

വേലിയിറക്കമാണ്‌, 
നിരന്തരം കിന്നാരം ചൊല്ലിവന്നിരുന്ന തിരകളെയും വലിച്ച്‌ അവളിറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. 
പോയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുടേതാവണം 
ആ പലവർണ കക്കകൾ..

വാക്കറ്റം :
മിണ്ടാതിരുന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത വാക്കുകൾ...
ഒറ്റ വെട്ടിനു രണ്ട്‌ കഷണമാകുന്നുമില്ല 
എത്രയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും മുറിവു കൂടുന്നുമില്ല

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മിണ്ടാതിരുന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത വാക്കുകൾ...
  ഒറ്റ വെട്ടിനു രണ്ട്‌ കഷണമാകുന്നുമില്ല
  എത്രയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും മുറിവു കൂടുന്നുമില്ല

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. സ്ഥിരമിങ്ങനെ വൺ വേയ്
  ആയി മാത്രം വന്ന് പോകുന്നതിന്
  വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോന്റെ ഉമേഷ് ഭായ്
  വാക്കറ്റം :-

  മിണ്ടാതിരുന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത വാക്കുകൾ...!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍